Zkoušky/Exams

Datum/Date Místo/Place Zkouška/Exam Výsledek/Result Nos/Nose
19.9.2015 OMS Praha Západ

Podzimní zkoušky

Autumn Exam

I. c., 293b., VÍTĚZ ZKOUŠEK

I. Merit, 293 points, WINNER 

4
22.8.2015 OMS Číhaná 

Podzimní zkoušky

Autumn Exam

I. c., 297b., 2 místo, CACT

I. Merit, 297 points, 2nd place, CACT

4
18.7.2015 Těšany

Speciální vodní páce

Special water Exam

I. c., 86b.

I. Merit, 
86 points

-
  OMS Litoměřie

Všestranné zkoušky (CACT)

All-round Exams (CACT)

II.c, 434b.

II. Merit, 434 ponts

4
30.-31.8.2014 Milevsko

Memoriál L. Hejného, O pohár premonstrátského kláštera (ohrádka, SZVP, PZ)

Memorial LH, Cup of Premonstratensian monastery (Autumn E.+Water E.)

I. c., 370b., res. CACT

I. Merit, 370 points, res. CACT

4
17.8.2014 OMS Ml. Boleslav

Lesní zkoušky

Forest Exam

II. c., 219b.

II. Merit 219 points

4
21.6.2014 OMS Plzeň

Speciální vodní páce

Special water Exam

I. c., 80b.

I. Merit, 80 points

-
21.9.2013 OMS P5, 6

Podzimní zkoušky

Autumn Exam

I. c., 272b.

I. Merit, 272 points

4
28.4.2013 OMS Kladno

Zkoušky Vloh

Ability Exam

I. c., 218b.

I. Merit, 218 points

4
13.4.2013 OMS P5, 6 Jarní svod